Hopp til navigasjon Hopp til bunnområdeHopp til innhold
Foto, Svein

Kronikk: Forskerytringer i samfunnsdebatt

Kontinuerlig selvrefleksjon og utvikling hører til forskerrollen.

DEBATTINNLEGG

Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debatten om Ruralis og Ruralis-forskeres ytringer fortsetter i Nationens spalter med tre leserinnlegg: Betuel Frøylands Bevisst tåkelegging av egenkapitalen i landbruket, Pettersen og Mittenzwei, Dag Fossens Forskningen i Ruralis på lederplass i Nationen og Kathrine Kinns Forskningsformidling eller politikk.

Jeg har i to tidligere innlegg i denne debatten klargjort hva som er Ruralis sin linje: Forskerne våre har faglig ytringsfrihet, forskere har et selvstendig ansvar for å opptre på en måte som ikke svekker deres integritet som forskere og det er viktig at forskere bidrar i samfunnsdebatten.

Frøyland sitt innlegg viser at vi er enige om det grunnleggende. Da gjenstår hans faglige kritikk av Mittenzweis innlegg. Den kritikken må Mittenzwei svare på selv. Fossen og Kinn bringer imidlertid i sine innlegg inn momenter som jeg vil adressere: forskeres bruk av titler og tilknytning til sin arbeidsgiver i sin deltagelse i samfunnsdebatten.

Reidar Almås er i dag en pensjonert professor i bygdesosiologi fra NTNU og pensjonert seniorforsker ved Ruralis. Han har i over 40 år forsket på norsk landbruk og norske bygder. Han uttaler seg med bakgrunn i den erfaringen. Almås etablerte og bygde opp forskningsinstituttet og vil derfor alltid knyttes til oss. Han signerer derfor sine faglige innlegg med emeritus seniorforsker Ruralis. Det betyr ikke at Ruralis er ansvarlig for det Almås skriver. Han svarer selv for kritikken som Kinn og Fossen reiser mot ham i sine innlegg.

Klaus Mittenzwei er en av våre mest erfarne forskere. Han har i sitt virke som forsker blant annet gjennomført landbruksøkonomisk forskning og utredning på ulike deler av norsk landbruk. Dette har gitt ham faglig kunnskap om jordbruksavtalen, tallgrunnlaget, og hvordan endringer i jordbruksavtalens virkemiddelbruk påvirker norsk jordbruk. Når han formidler med utgangspunkt i denne faglige innsikten, skal han selvsagt signere som forsker ved Ruralis all den tid han er ansatt hos oss.

Kinns råd om å reflektere over hvordan vi fremstår i vår formidling er godt. Kontinuerlig selvrefleksjon og utvikling hører til forskerrollen. Instituttet har dette jevnlig på dagsordenen.