Ansatte

Ansatte / Forskere / Kristian Borch

Kristian Borch

Seniorforsker (bistilling) - Master in Mediation and Conflict Management

Kristian Borch er ph.d. i biokjemi fra University of Southern Denmark og Penn State University, USA. Han jobber med grønn innovasjon og transformasjon med fokus på utvikling av bærekraftige løsninger innenfor energi-, mat- og landbruksfeltet, samt lokal verdiskaping og innbyggerinvolvering.

Kristian har lang erfaring med framsynsanalyse av komplekse problemstillinger, med mål om å gjøre samtidige beslutninger bærekraftige på lang sikt, og mobiliserer felles handling som kan bidra til en mer bærekraftig fremtid. Kristian har lang erfaring som leder av internasjonale FoU-prosjekter, og er prosjektleder for Civic Renewables, som Ruralis leder. Endelig har Kristian markert seg i klimadebatten med relevante innspill om fordeler, løsninger og utfordringer ved å utvikle og leve i et samfunn med mindre belastninger på miljø og klima.