Image Natalia 2

Bondeprotester, miljøreguleringer og økningen av høyreekstremisme i EU

Natalia Mamonova – seniorforsker ved RURALIS – deltok i panelsamtale på arrangementet “Hvordan håndtere klimaendringer i en konfliktfylt verden?”, organisert av CICERO Senter for klimaforskning. Dette offentlige arrangementet var en del av CICEROdagen, og fant sted den 25. mai på Kulturhuset i Oslo.

Sammen med Håkon Sælen, seniorforsker ved CICERO, diskuterte Natalia de pågående bondeprotestene i EU, og hvordan ulike konfliktlinjer blandes sammen. Klima gis skylden for en del av aggresjonen, og mange peker på import fra Ukraina, dyrtid og avgifter. At det også har vært tørke i store deler av Europa forverrer situasjonen. De snakket om hvordan utfallet kan bli et EU-parlament som går et skritt til høyre og mindre ambisiøs klimapolitikk fremover.

Natalia trakk også noen paralleller til situasjonen i norsk landbruk og diskuterte potensialet for stigende høyrepopulistiske følelser i distrikts-Norge.

Opptaket fra CICEROdagen er tilgjengelig her: https://www.youtube.com/watch?v=Ono86q6tddc  Natalia’s deltakelse begynner på 5:39:00.