23. november 2021
08.30 - 09.30

Vi inviterer til et digitalt morgenseminar hvor vi presenterer forskning om jordbruksteknologi og samfunnsmessige virkninger.

Jordbruket er inne i en periode hvor det åpner seg nye store muligheter ved å ta i bruk ny teknologi. Dette kan for eksempel være robot- og droneteknologi, digitalisering, sensorteknologi, elektrifisering, presisjonsjordbruk og så videre. Ved utvikling av ny teknologi er en naturlig nok opptatt av å løse de tekniske utfordringene. Det kan være grunn til å stoppe litt opp og stille noen kontrollspørsmål. Hvem er det som virkelig har nytte av teknologien? Hvilke sideeffekter følger av teknologien? Hvem får nytte av eller rammes av sideeffektene? Vil det som er nyttig for den enkelte bonden eller bedriften, også være nyttig for jordbruket og samfunnet samlet sett? Hvordan kan man sikre en balansert teknologiutvikling? Svarene på dette er avhengig av hver enkelt teknologi og sammenhengen den inngår i. Vi vil bidra til å hjelpe til at slike spørsmål blir stilt i forbindelse med teknologiutvikling.

Det kan være vanskelig for potensielle forhandlere, investorer, rådgivere og andre å ta stilling til teknologier som de blir bedt om å bidra inn til på en eller annen måte. Mange vil ha nytte av et hjelpemiddel for å kunne vurdere modenheten i teknologier som er i en utviklingsfase før de er lett tilgjengelig i markedet. Vi presenterer forskning som kan bidra med slik hjelp. Vi har en modell for balansert modenhetsvurdering som vi håper skal kunne bli et verktøy som kan brukes av næringsaktører til å vurdere hvor godt utviklet ulike teknologier er, i bred forstand.

Målgruppe for seminaret i er særlig rådgivere i jordbruket, forhandlere og leverandører av jordbruksteknologi, bønder, innovasjonsmiljøer, katapultmiljøer, teknologimiljø mv.

Morgenseminaret er gratis.

Møtelenke blir sendt på e-post når det nærmer seg start.

 

Program 08.30 – 09.30

Presentasjoner fra morgenseminaret ligger som lenker i programmet under.

Mer om prosjektet på nettside hos Ruralis: https://ruralis.no/prosjekter/smat-smart-teknologi-baerekraftig-landbruk/

Arrangør: Ruralis og partnere i prosjektet SmaT – Smart teknologi for et bærekraftig landbruk.

Prosjektet SmaT er et samarbeid mellom forskere fra Ruralis og NTNU, samt Mære landbruksskole, Felleskjøpet Agri og Norsk landbrukssamvirke. Vi har studert utendørsteknologi i jordbruket. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2021. Det er finansiert av Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Videoopptak:

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.