Forskningsprosjektet «Bioøkonomien som “den nye oljen”. Fordeling av goder fra naturressurser i framtidas velferdsstat» (BioShare) avsluttes i år. Ruralis inviterer til sluttkonferanse der vi presenterer funnene og du får anledning til å stille spørsmål og diskutere. Sett av ettermiddagen 21. november og kom til Scandic Nidelven i Trondheim for faglig påfyll (og på Teams). Finansminister Trygve Slagsvold Vedum står bak den omdiskuterte innføringen av grunnrente på vindkraft og oppdrett. Han holder åpningsinnlegget.

Dagens velstand og omfattende offentlige velferdsstat er i stor grad basert reguleringer som sikrer at verdiskapingen fra naturressursene kommer felleskapet til gode. I en særstilling her står fordelingsregimene som er bygd opp rundt vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen. Bioøkonomien og ny industrialisering knyttet til «det grønne skiftet» pekes på som «den nye oljen» – altså næringer som skal bære bortfallet av oljeinntekter og petroleumsnæringens etterspørsel etter arbeidskraft. 

Målet med prosjektet har vært å utvikle forslag til hvordan vi kan sikre en bærekraftig fordeling av godene fra ny og gammel bruk av naturressursene, samtidig som det stimulerer innovasjon og aktivitet. Nå får du høre om funnene fra prosjektet. 

Les mer om prosjektet her.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kommer og snakker om grunnrente. 

Det er gratis å delta, kaffe/te/småmat inkludert, men påmelding nødvendig. 

Konferansen strømmes også, påmelding nødvendig, lenke blir sendt på e-post i forkant.

 

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet, Hedmark
Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet, Hedmark

Program:

12.00 Velkommen og kort om «fordeling av goder fra den nye oljen», ved prosjektleder Katrina Rønningen, Ruralis 

12.15 Grunnrente fra naturressurser: Fra Henry George og Johan Castbergs tenkning til dagens skatt på havbruk og vindkraft. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum  

Spørsmål / kommentarer. Moderator: Reidar Almås  

12.45 Grunnrente: frå aristokratisk privilegium til demokratisk rett. Og eit forslag.. Eirik M Fuglestad, Ruralis   

13.15 Oppdrett – sosial aksept og legitimitet i lokalsamfunn – og nasjonalt.  Jostein Brobakk, Ruralis (nettoverført fra Canada)

13.35 Pause 

13.45 Vindkraftens pris i Sverige. – Om idéer, konflikter og regelverk i svensk vindkraftspolitikk. Erik Westholm, Sveriges landbruksuniversitet  

14.05 Sosialt bærekraftig energi for urfolk? Noen erfaringer fra New Zealand og Norge Janet Stephenson, University of Otago, NZ/ Katrina Rønningen, Ruralis:  

14.20: Hvem sine lover til havs? Irus Braverman, University of Buffalo, USA/Katrina Rønningen, Ruralis  

14.30-14.50 Pause m kaffe/te/småmat    

14.50Visions of the coast, the sea, and the people. Film. Katrina M. Brown, James Hutton Institute, Scotland (nettoverført fra Skottland)

15.15 The Natural Dividend. More than Just Resource Rents. Jonathon Moses, ISS, NTNU, og Maggi Brigham, Ruralis: (nettoverført fra USA)

15.45 Panel, spørsmål og diskusjon. Moderator Reidar Almås 

16.15 Avslutning 

Konferansen blir streamet på Teams.

“Funding Future Welfare: Bioeconomy as the “New Oil”and the Sharing of Benefits from Natural Resources” (Bioshare) er finansiert av Norges forskningsråd, Bionær-programmet/MARINFORSK, prosjektnummer 294867

Norsk laksefarm
Norsk laksefarm Foto: Colourbox

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.