Foring av fisk Foto: Cargill
Foring av fisk Foto: Cargill

Sluttkonferanse “Nasjonal og global tilgang på fôrråvarer til akvakultur”

24. november kl. 10:00 - 14:00

Prosjektet «Nasjonal og global tilgang på fôrråvarer til akvakultur» arrangerer sluttkonferanse 24. november på Teams og får besøk av statssekretær Kristina S. Hansen (hos fiskeri- og havminister Bjørnar S. Skjæran) som holder innlegg.

Statssekretær Kristina S. Hansen (Nærings- og fiskeridepartementet) – presenterer regjeringas ambisjoner for utvikling i norsk akvakultur og akvafôrproduksjon 

Ruralis – forklarer sammensetning av fôrforbruk, bærekraft og sertifisering av akvafôr globalt

Nofima – presenterer utnyttelse av fôrressurser i norsk lakseoppdrett, 3. utgave

Politikere, miljøorganisasjoner og bransjefolk drøfter veien videre

Siden siste melding om konferansen 24.11. har vi notert fra Hurdalsplattformen at regjeringa vil:
«Stimulere til økt bærekraft gjennom et eget program for produksjon av bærekraftig fôr basert på norske ressurser, sette mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra
bærekraftige kilder innen 2030, og legge til rette for bruk av karbon (CCU) innen fôrproduksjon».

Sluttkonferansen er heldigital og avholdes på Microsoft Teams.

Møtelenke blir sendt ut i god tid før konferansen starter.

Presentasjoner er lagt ut, se lenker i programmet under.

Program:

1000 – 1015 Velkommen
– Møteleder Einar Wathne, Bioakva

1015 – 1035 Statssekretær Kristina S. Hansen (Nærings- og fiskeridepartementet)
– presenterer regjeringas ambisjoner for utvikling i norsk akvakultur og akvafôrproduksjon (ingen PowerPoint)

1035 – 1045 Sjømat Norges perspektiv på utvikling av norsk akvakultur og akvafôrproduksjon (ingen PowerPoint)
– Geir Ove Ystmark

1045 – 1100 Runde med spørsmål og svar med statsråd og Sjømat Norge
– moderator Einar Wathne.

1100 – 1120 Bærekraft, tilgang på fôrråvarer og sertifisering av akvafôr
– Anders M. Melås, Ruralis

1120 – 1150 Norsk akvakultur i globalt perspektiv, fôrforbruk og -utvikling
– Bjørn Eidem, Ruralis

1150 – 1210 PAUSE TIL LUNSJ ETC

1210 – 1230 Pronofas satsing på insektlarver og tunikater i akvafôr
– Hans Petter Olsen, CEO Pronofa

1230 – 1250 Utnyttelse av fôrressurser i norsk lakseoppdrett
– Turid Synnøve Aas, Nofima

1250 – 1310 Råvareløftet – Fôr for framtida
– Joakim Hauge, Miljøstiftelsen Bellona

1310 – 1330 Bærekraftig fôrproduksjon – utvikling av bærekraftige norske fôrråvarer fra hav og land
– Presentasjon av nytt tverrfaglig prosjekt – Egil Petter Stræte, Ruralis

1330 – 1345 Spørsmål og svar til de faglige innleggene fra Ruralis, Nofima, Bellona og Pronofa

1345 – 1400 Avrunding

[video-embed url=”https://youtu.be/gB11MvNhlo0″ position=”left” description=”Sluttkonferanse – Nasjonal og global tilgang på fôrråvarer til akvakultur”]