Vekststrategier for lokale matprodusenter

Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan vekststrategier i bransjen kan styrkes. Slik kunnskap vil være nyttig for at mikrobedrifter skal kunne vokse til små- og mellomstore bedrifter, og for at mikro- og småbedrifter skal kunne samarbeide for å få større leveransekraft og mer slagkraftig markedsføring. Vi vil også legge vekt på de utfordringer som bedriftene har når det gjelder å bevare sin egenart og konkurransefortrinn i faser med vekst. Problemstillinger: – Hvilke ambisjoner har regionale matprodusenter i forhold til vekst og hvilke utfordringer er knyttet til vekst? – Hvilke krav oppstår i sammenheng med vekst og produksjon av større volum til et videre markedssegment mht produksjon, produktutvikling, markedsføring (sertifisering) og distribusjon? – Hva kreves av nettverk, samarbeid, organisering, kunnskaps- og læringsprosesser ved ekspansjon? – Hvordan kan produsentene bevare sitt særpreg og ulike kvaliteter ved produktene ved en ekspansjon? – Hvordan kan det lokale og regionale støtteapparatet bidra til utvikling og vekst blant spesialiserte matbedrifter og dermed til lokal og regional verdiskapning?

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2008 - 31/12/2011

Prosjektnr

6223.00

Samarbeidspartnere

Tine, Innovasjon Norge, Oi! Trøndersk Mat og Drikke as, FMLA S-Trøndelag,

Finansiering

Norges forskningsråd, Fondet for forskningsavgift, Oi Trøndersk Mat og Drikke, Valdres Matforum, Tine, FMLA N-Trøndelag, FMLA S-Trøndelag, FMLA Oppland

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.