Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan vekststrategier i bransjen kan styrkes. Slik kunnskap vil være nyttig for at mikrobedrifter skal kunne vokse til små- og mellomstore bedrifter, og for at mikro- og småbedrifter skal kunne samarbeide for å få større leveransekraft og mer slagkraftig markedsføring. Vi vil også legge vekt på de utfordringer som bedriftene har når det gjelder å bevare sin egenart og konkurransefortrinn i faser med vekst. Problemstillinger: – Hvilke ambisjoner har regionale matprodusenter i forhold til vekst og hvilke utfordringer er knyttet til vekst? – Hvilke krav oppstår i sammenheng med vekst og produksjon av større volum til et videre markedssegment mht produksjon, produktutvikling, markedsføring (sertifisering) og distribusjon? – Hva kreves av nettverk, samarbeid, organisering, kunnskaps- og læringsprosesser ved ekspansjon? – Hvordan kan produsentene bevare sitt særpreg og ulike kvaliteter ved produktene ved en ekspansjon? – Hvordan kan det lokale og regionale støtteapparatet bidra til utvikling og vekst blant spesialiserte matbedrifter og dermed til lokal og regional verdiskapning?

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.