Kartlegge muligheter for å videreutvikle økologisk jordbruk i Møre og Romsdal, gjennom en utredning med tre formål:

1) Situasjonsbeskrivelse av det økologiske jordbruket i Møre og Romsdal, 2) Klarlegge utviklingsmuligheter, og 3) Forslag til tiltak. Det skal bl.a. gjennomføres intervjuer med nøkkelinformanter. Prosjektet skal ende opp i en rapport som beskriver studien, funn og forslag til tiltak i fylket.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.