Kartlegging av muligheter for økologisk landbruk i Møre og Romsdal

Kartlegge muligheter for å videreutvikle økologisk jordbruk i Møre og Romsdal, gjennom en utredning med tre formål:

Korn Foto: Ruralis
Korn Foto: Ruralis

1) Situasjonsbeskrivelse av det økologiske jordbruket i Møre og Romsdal, 2) Klarlegge utviklingsmuligheter, og 3) Forslag til tiltak. Det skal bl.a. gjennomføres intervjuer med nøkkelinformanter. Prosjektet skal ende opp i en rapport som beskriver studien, funn og forslag til tiltak i fylket.

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.