Karbonmat teamet
Karbonmat teamet

Kick-off møte med Karbonmat-prosjektet i Trondheim

15.-16.01.2024 hadde Karbonmat-prosjektet kick-off møte på Scandic Nidelven i Trondheim.

Målet for prosjektet er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som bidrar til sunn jord, fangst av klimagassutslipp, bedre biologisk mangfold og en mer bærekraftig primærproduksjon av mat. Karbonmat ledes av Ruralis. Forskningspartnere er Høyskolen på Vestlandet og Grønt fagsenter Buskerud. Norges Vel og Stiftelsen Norsk Mat er brukerpartnere, og University of Western Australia og Tilburg University er internasjonale partnere. 

Alle partnere i prosjektet deltok fysisk, og møtet var en god mulighet for prosjektgruppen til å bli bedre kjent med hverandre.  

«Jeg har sett tidligere at det er veldig viktig å møtes fysisk i starten av et nytt prosjekt med nye folk ettersom digital deltakelse ikke legger til rette for det mellom-menneskelige, som er veldig viktig når flere som ikke har samarbeidet før skal få til noe større i et sånt prosjekt» sier prosjektleder Pia Otte fra Ruralis.  

Første dag ble innledet med en “icebreaker-øvelse” og en introduksjonsrunde for at prosjektgruppen skulle bli bedre kjent med hverandre og prosjektet.   

«Jeg bestemte meg for å teste ut noe nytt og ikke sette en veldig tett agenda for å gi folk muligheten til å snakke med hverandre, og jeg tror det fungerte veldig bra» sier prosjektlederen. 

Det var et stort ønske innad i prosjektgruppen å høre mer om hverandres bakgrunn, interesser og rolle i prosjektet. Det som kanskje var det mest interessante var at selv om prosjektgruppen er veldig tverrfaglig sammensatt med økonomer, samfunnsvitere, jordforskere, bønder og jurister, så fortalte alle at de er opptatt av å jobbe mest praktisk og anvendt når prosjektet skal utvikle bærekraftige forretningsmodeller for mer karbonlagring i landbruksjord. 

Høydepunktet den andre prosjektdagen var en forelesning av Prof. Jonathan Verschuuren fra Tilburg University med tittelen «Carbon farming with a focus on soil carbon sequestration, the role of law”.  Jonathan er spesialisert på miljørett og presenterte blant annet et forslag om et frivillig EU-omfattende rammeverk for å sertifisere karbonfjerning generert i Europa, med kriterier for å definere karbonfjerning av høy kvalitet og prosessen for å overvåke, rapportere og verifisere ektheten av disse. 

Målet med dette forslaget om regulering er å fremme bærekraftige løsninger for karbonfjerning og bekjempe grønnvasking. Svaret på om dette forslaget blir vedtatt er ventet i nær framtid, og kan legge til rette for en politisk kontekst som kan lette implementeringen av forretningsmodellkonseptene som skal utvikles i Karbonmat-prosjektet. Prosjektet er treårig og finansiert av Forskningsrådet. 

Professor Arnt Fløysand fra (HVL/Ruralis) leder en arbeidspakke på ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) og presenterer 4 dimensjoner av RRI

 

Anders Næss fra Grønt Fagsenter Buskerud leder en arbeidspakke i Karbonmat som genererer data fra jord der kompost er påført for å måle eksakte virkninger og andre positive bivirkninger av disse praksisene på norsk landbruksjord.