Ei sliten trønderlån kan være aktuell for gjenbruk
Ei sliten trønderlån kan være aktuell for gjenbruk. Spørsmålet er hvordan vi skal få folk i de gamle husene igjen Foto: Odd Roger K. Langørgen/Ruralis

Hvordan kan gamle hus blir hjem for nye folk?

Tusenvis av hus i Norge står tomme. Gjenbruk er lønnsomt på mange måter, men hvordan skal vi få folk i de gamle husene igjen?

«Det sku bo folk i husan. Folk treng hus og hus treng folk», skrev dikteren Ole H. Bremnes på slutten av 1970-tallet. Problemstillingen er minst like aktuell i dag, når over 200 000 hus står tomme i Norge. I prosjektet Lys i gamle hus er målet gjenbruk av bygninger og bygningsvern.

– Prosjektet gir kunnskap om hvordan kommuner kan bidra til å spre bosettingen og få tatt i bruk tomme hus i lokalsamfunnene. Det kan være lønnsomt både sosialt, økonomisk og for miljøet, sier forskningsassistent Tommy Ruud i Ruralis.

Lyse ideer for huseierne

I kommunene Heim i Trøndelag, Kvitsøy i Rogaland, Sør-Aurdal i Innlandet, Rollag i Viken og Vinje i Vestfold og Telemark skal lokale prosjektledere kartlegge ubrukte bygninger og forsøke å få folk i dem igjen. Bygningene kan brukes av eier, leies ut eller omsettes. Utfordringen er å få de nåværende eierne til faktisk å sette i stand og bruke, leie ut eller selge bygningene.

Prosjektlederne kontakter eiere og undersøker hvorfor bygningene står ubrukt. Samtidig er de på utkikk etter mulige leietakere eller kjøpere og har oversikt over personer som allerede ser etter bygninger, hvem de er og deres preferanser. Håpet er at prosjektlederne kan knytte kontakt mellom eiere og interessenter.

Presenterer funn og forslag

Rollen til Ruralis er å følge, dokumentere og utforske arbeidsprosessen. Forskerne følger opp prosjektlederne individuelt. Erfaringene danner grunnlaget for en rapport som vil sammenfatte funn og forslag til tiltak for at prosjektet skal lykkes, og som kan komme til nytte også på andre steder.

– Gjenbruk av hus har flere fordeler. Det kan føre til at flere flytter til bygda og enten skaper nye arbeidsplasser eller tilfører kompetanse som mangler, hindre forfall som estetisk tar seg dårlig ut eller ta vare på kulturarv. For miljøet kan det være en fordel om det går an å restaurere gammelt istedenfor å bygge nytt, sier Ruud.

Må skape tillit og dialog

Det er flere årsaker til at bygninger står ubrukt; arveoppgjør som står stille, følelsesmessig tilknytning til huset, sameie og ulike interesser for bygningen, ambisjoner som ikke realiseres eller manglende kjennskap til at andre ser verdi i den. Siden prosjektlederne ikke vet årsaken, må de være varsomme når eieren kontaktes.

– Tillit og dialog er viktig i lokalsamfunn. Prosjektet forankres lokalt gjennom åpne møter og engasjement i lokalaviser, der problematikken belyses og det opplyses om mulighetene som finnes for hjelp med istandsetting eller omsetning. Der deler de også ideer om nærings- og gründervirksomhet, forteller Ruud.

Ressursgruppe bistår huseierne

Lys i gamle hus er et prosjekt ledet av Fortidsminneforeningen og finansiert av Riksantikvaren. Det går over tre år og avsluttes i 2025.

Prosjektet har en ressursgruppe som blant annet består av Fortidsminneforeningen, Kulturminnefondet, ansatte i kommuner og fylkeskommuner, Riksantikvaren, lokale lag, foreninger og næringsliv. Den kan hjelpe eiere eller fremtidige eiere med spørsmål om tilskuddsordninger, finne frem til håndverkere med rett kompetanse, være vertskap for tilflyttere og bistå ved istandsetting av bygninger.

 

Du kan lese mer om prosjektet på nettsiden Lys i gamle hus.