Sunniva Midthaug Solnør Foto: Håp i havet
Sunniva Midthaug Solnør Foto: Håp i havet

Foredrag: Vi må styrke barn og unges kontakt med kystressursene og næringslivet

Ruralis’ Sunniva Midthaug Solnør holdt innlegg under årets Håp i Havet-konferanse i Tromsø, 7. og 8. februar. Tema for årets konferanse var «Framtidens mannskap».

Midthaug Solnør presenterte funn fra vår forskning, spesielt fra EU-prosjektet EmpowerUs  om tendenser og muligheter for bosetting og sysselsetting i kyst og distrikt. I tillegg til mange kjente faktorer, trakk hun fram boligmangel, kjønn og likestilling innen fiskeri og havbruk. Hun understreket betydningen av å styrke barn og unges kontakt med kystressursene og næringslivet.

Håp i Havet er en årlig konferanse ved Universitetet i Tromsø med fiskeri- og havbruksnæringen som fokus. Årets tema var «Framtidens mannskap», og hadde som mål å utfordre politikere, universitet og bedrifter på hvordan man kan bygge kompetansen som trengs i framtidens sjømatnæring.