Å fremme god dyrevelferd er lovfestet og et sentralt mål for norsk husdyrnæring.

Samtidig er dette med på å berettige at myndighetene gir økonomisk støtte til bøndene. Til tross for et omfattende regelverk, og at Mattilsynet gjennomfører rutinemessige inspeksjoner på gårdsbruk, er det fortsatt utfordringer knyttet til dyrevelferd i husdyrnæringa. Welfarm skal undersøke hvorfor disse utfordringene vedvarer. Målet er også å finne løsninger på hvordan vi kan bistå Mattilsynet i arbeidet med å forbedre situasjonen, slik at flere bønder følger regelverket. Et utgangspunkt for prosjektet er at forskning for å øke forståelse for hvorfor bønder ikke følger regelverket i stor grad hatt søkelys på faktorer som holdninger og verdier, og hvordan disse påvirker handling og resultater. Welfarm har et noe annet perspektiv idet forskerne skal se på hva gårdskulturen betyr for etterlevelsen av regelverket.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.