sau_giske

Nytt prosjekt skal knekke koder for bedre dyrevelferd

Hvordan kan antall regelbrudd i husdyrnæringen reduseres? Prosjektet Welfarm skal blant annet utvikle verktøy for å identifisere risikobønder basert på gårdens kultur for dyrevelferd.

Å fremme god dyrevelferd er lovfestet og et sentralt mål for norsk husdyrnæring. Samtidig er dette med på å berettige at myndighetene gir økonomisk støtte til bøndene. Til tross for et omfattende regelverk, og at Mattilsynet gjennomfører rutinemessige inspeksjoner på gårdsbruk, er det fortsatt utfordringer knyttet til dyrevelferd i husdyrnæringa.

– I Welfarm skal vi undersøke hvorfor disse utfordringene vedvarer. Målet er også å finne løsninger på hvordan vi kan bistå Mattilsynet i arbeidet med å forbedre situasjonen, slik at flere bønder følger regelverket, sier prosjektleder og Ruralis-forsker Rob Burton.

Regelverk som en del av gårdskulturen

Forskning for å øke forståelse for hvorfor bønder ikke følger regelverket har i stor grad hatt søkelys på faktorer som holdninger og verdier, og hvordan disse påvirker handling og resultater. I Welfarm skal forskerne se på hvordan regelverket etterleves som en del av gårdskulturen.

– Gårdskultur dreier seg om mer enn holdninger og verdier. Når bønder som har drevet godt havner i en situasjon hvor dyrevelferden svikter, skjer det ikke fordi de ikke vet hvordan de skal passe på dyrene. Det skjer på grunn av kombinasjonen av personlige omstendigheter og dårlig struktur/drift på gården. Derfor er dyrenes velferd knyttet til velferden hos bonden og gården som helhet, forklarer Burton.

– Gjennom økt forståelse av ulike kulturer og det komplekse samspillet som former dem, har vi bedre forutsetninger for å løse problemer med at regelverket ikke overholdes, fortsetter Burton.

Observere og intervjue

Forskerne i prosjektet skal både intervjue bønder og være til stede på gårder som observatører. Gjennom det skal de finne en best mulig praksis for å kommunisere og reagere på avvik. I tillegg skal de utvikle et verktøysett med indikatorer for å hjelpe Mattilsynet med å identifisere risikobønder basert på dyrevelferdskultur på gården.

Det overordnede målet med prosjektet vil være å redusere antall regelbrudd, samt å frembringe ny vitenskapelig kunnskap om ulike dyrevelferdskulturer. De skal kunne brukes til å utvikle bedre tilnærminger til å etterleve regelverket både i Norge og internasjonalt.