Sykehjem

Interkommunalt samarbeid

Kommunal- og regional utvikling / Interkommunalt samarbeid

Kommunenes ansvar og rolle i produksjonen av velferdsoppgaver og areal- samfunnsutvikling blir mer kompleks og krevende. Mange kommuner ser til interkommunale samarbeid for å møte utfordringene.

Vår forskning på dette feltet studerer ulike sider ved interkommunalt smarbeid, hvilke fordeler oppnås og hvilke utfordringer representerer de. Vi ser også på ulike sider ved de ulike mulighetene kommunene har til organisering av interkommunalt samarbeid. Samspillet mellom store og små kommer er ofte sentralt i vår forskning på dette feltet.