Ruralis skal kartlegge hvordan Rana og kommunene rundt samarbeider, slik at de sammen kan jobbe med næringsutvikling og omdømmebygging.

I dag samarbeider Lurøy, Nesna og Hemnes kommune med regionsentret Mo i Rana gjennom Byregionprogrammet.

– For å lære hvordan befolkningen vurderer utfordringene og muligheter regionen, og hva de tenker er viktige felles satsninger fremover, så skal Ruralis se på hvordan omlandet og regionsenteret Mo i Rana samarbeider, forteller prosjektleder Aina Winsvold hos Ruralis.

Kartleggingen skal gi kunnskap om innbyggernes behov, og hvordan aktører i regionen kan samarbeide for å møte disse behovene.

– Målet vårt er å skape en felles forståelse av utfordringer og muligheter, og øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland.

Erfaringene fra Rana-regionen skal ha overføringsverdi til de andre regionene i Nordland.

– Samarbeidet mellom by og land er relevant for flere byregioner, ikke bare i Nordland, avslutter hun.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.