Kristiansund. Foto: Colorbox
Kristiansund. Foto: Colorbox

Politisk organisering, nærdemokrati og innbyggermedvirkning før og etter kommunesammenslåing

På oppdrag fra Distriktssenteret skal Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning bygge kunnskap om (1) politisk organisering før og etter sammenslåing, (2) ordninger for nærdemokrati og innbyggermedvirkning før og etter sammenslåing samt (3) undersøke innbyggernes oppfatning av dagens ordninger for medvirkning.

I del 1 av oppdraget skal Ruralis undersøke den politiske organisering før og etter kommunesammenslåing i sju sammenslåtte kommuner: Harstad (tidligere Harstad og Bjarkøy), Bodø (tidligere Bodø og Skjærstad), Inderøy (tidligere Inderøy og Mosvik), Kristiansund (tidligere Kristiansund og Frei), Re (tidligere Ramnes og Våle), Aure (tidligere Aure og Tustna) og Vindafjord (tidligere Ølen og Vindafjord). Her skal vi undersøke hvilke endringer i politisk organisering som har skjedd (eller ikke skjedd) – og hvordan har dette har vært begrunnet.

I del to av oppdraget skal Ruralis undersøke ordninger for nærdemokrati og innbyggermedvirkning som benyttes i disse sju sammenslåtte kommunene. Her er oppdraget å beskrive ordningene, undersøke hvilke formål de ivaretar og hvilke effekter/resultater ordningene har gitt kommunen og innbyggerne.

I del tre av oppdraget skal Ruralis gjennomføre en spørreundersøkelse blant innbyggerne i Bodø kommune, Kristiansund kommune, Aure kommune og Vindafjord kommune. Undersøkelsen skal måle innbyggernes oppfatninger av dagens ordninger for innbyggermedvirkning.

Del 1 og del 2 av oppdraget skal være ferdig innen 15. juni. Del 3 av oppdraget skal være ferdig til 19. oktober 2018.

Nyheter

Bodø kommune

Slik sikrer vi lokaldemokratiet etter sammenslåing

I tillegg setter kommunesammenslåingene større krav til politikerne, for å få et velfungerende demokrati i de nye kommunene….

Les mer

Bindende folkeavstemninger?

I en nasjonal meningsmåling som Aftenposten refererte til 16. mai, mente to av tre nordmenn at Stortinget bør…

Les mer
Kristiansund. Foto: Colorbox

Nytt prosjekt: Kommunesammenslåing og demokrati

Ruralis skal undersøke den politiske organisering før og etter kommunesammenslåinger på 2000-tallet. Vi skal undersøke hvilke endringer som…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.