Hamnøy i Lofoten, Moskenes Kommune. Foto: Colourbox
Hamnøy i Lofoten, Moskenes Kommune. Foto: Colourbox

Bedre planlegging skal gjøre små kommuner mer effektive

Små kommuner trenger enklere prosesser for å nå målene sine. Ruralis leder et nytt prosjekt som skal hjelpe de små å bli mer effektive.

Mange distriktskommuner opplever at innbyggertallet synker, gjennomsnittsalderen øker og det blir færre yrkesaktive i forhold til antall personer som trenger ulike offentlige ytelser. Det betyr at færre bidrar i verdiskapende aktivitet, mens kostnadene som skal finansieres av verdiskapingen øker. Dette krever nye svar, også fra offentlig sektor.

Må tenke nytt

– Felles for mange av utviklingstrekkene, og utfordringene som følger med, er at de slår til først i Distrikts-Norge og småkommunene. Satt på spissen kan vi si at kommunene med det største omstillingsbehovet har den minste kapasiteten til å arbeide med denne omstillingen. Dette innebærer at alle involverte aktører må tenke nytt, ikke bare de aktuelle kommunene, sier prosjektleder Frode Flemsæter i Ruralis.

Fire til seks kommuner i Nordland og Trøndelag, med færre enn 2 500 innbyggere, skal velges ut som pilotkommuner for prosjektet som heter «Distriktskommune 3.0: Bedre samfunnsutvikling gjennom forenkling av kommuneplanleggingen i de minste kommunene». Ruralis og Nordlandsforskning samarbeider om oppdraget som er gitt av Distriktssenteret, kompetansesenter for distriktsutvikling.

Kunnskap for å forenkle

Hensikten er å få kunnskap om hvordan man kan forenkle planprosesser i små kommuner, og hvordan små kommuner i større grad kan bli i stand til å nå sine mål. Forskningen skal bidra til at Distriktssentret og fylkeskommunene kan tilpasse og forbedre veiledningen mot de minste kommunene i samfunnsplanleggingen deres.

– Brukermedvirkning vil stå sentralt i arbeidet vårt, spesielt fordi små kommuner i distriktene står overfor ulike problemstillinger. Derfor vil vi legge stor vekt på å innhente erfaringer og kunnskap fra kommuneorganisasjonen i små kommuner. Det vil også være svært viktig å innhente erfaringer fra andre sentrale aktører i de samme kommunene som skal skape lokal utvikling i samarbeid og samspill med kommuneorganisasjonen, sier Flemsæter.

Problemstillingene forskerne skal svare på er:

  • Hvordan kan kommuneplanleggingen med vekt på planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel gjøres på en effektiv måte i de minste kommunene?
  • Hvordan kan samfunnsplanleggingen ha effekt i de minste kommunene?
  • Hvordan kan de minste kommunene samskape med innbyggere, næringsliv og frivillighet for å skape et livskraftig lokalsamfunn, og hvordan kan fylkeskommunene og Distriktssenteret bistå dem i det?
  • Hva bidrar til implementering av kunnskap om lokal samfunnsutvikling i de minste kommunene?

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2020-2023.