Grassland conservation across European landscapes protecting biodiversity and ecosystem services with ecological networks

Slåtte- og beitemarker er en viktig arealressurs og landskapstype i europeiske naturvernområder.

colourbox40305017-beitende-kyr

Disse markene er verdsatt for biologisk mangfold og økosystemtjenester (ES) og har ofte blitt formet i lang tid av tradisjonell jordbruksdrift. Samtidig blir disse arealene stadig mer utfordret av endringer i driftsmetoder gjennom både intensivering og ekstensivering eller ved at arealet går ut av drift og gror igjen. Å forene mål om bevaring av biologisk mangfold og økosystemtjenester med bærekraftig bruk av disse arealene er en viktig samfunnsprioritet. Integrering av sosial og miljømessig kunnskap om bruk av grasareal i verneområder og tilgrensende områder er en viktig forutsetning for å utvikle og opprettholde vernede slåtte- og beitemarker og for å gjøre bruken av knappe offentlige midler mer effektiv.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/04/2023 - 31/03/2026

Prosjektnr

6673

Samarbeidspartnere

NINA Trondheim; BOKU Wien; ETH Zürich; Agroscope Zürich; ZALF Müncheberg; Uni Galway, Galway; Estonian University of Life Sciences, Tartu 

Finansiering

Biodiversa+ (norsk deltakelse finansiert av Norges Forskningsråd)

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.