Innhøsting av hvete Foto: Colourbox
Innhøsting av hvete Foto: Colourbox

Konflikten i Ukraina

Med bakgrunn i Russlands invasjon av Ukraina, har vi her samlet noen av våre forskere som har særlig kompetanse innenfor relevante temaer. Det finnes flere områder hvor vår forskning er sentral både med tanke på matproduksjon- og sikkerhet, og energiforvaltning.

Ruralis-forskere med særlig kompetanse

 

Jordvern og energiforsyning

Seniorforsker Katarina Rønningen

Katrina Rønningen har doktorgrad i samfunngeografi, har forsket på jordvern og strukturendringer. Hun har også sett på oppkjøp og kontroll over jord og matproduksjon i Øst-Europa. Hun forsker også på eierskap og fordeling av goder fra kraftproduksjon.

Mobil: +47 418 44 843
E-post: katrina.ronningen@ruralis.no

Katrina Rønningen Foto: Ruralis

Katrina Rønningen Foto: Ruralis

Landbruk

Seniorforsker Egil Petter Stræte

Egil Petter Stræte har spesielt arbeidet med landbruk og matvaresektoren. Han har forsket på landbrukspolitikk i Norge og Europa med fokus på matsikkerhet og beredskap og kanaliseringspolitikk.

Mobil: +47 416 38 118
E-post: egil.petter.strate@ruralis.no

Egil Petter Stræte

Egil Petter Stræte Foto: Ruralis/Odd Roger K. Langørgen

Prosjektleder Bjørn Eidem

Bjørn Eiden har bred erfaring innen internasjonal handel og landbruk. Hos Ruralis arbeider nå Eidem bredt med forskningsprosjekter med for som nå har stor betydning for matsikkerhet, matsystem og matproduksjon.

Mobil: +47 913 32 277

E-post: bjorn.eidem@ruralis.no

Bjørn Eidem

Bjørn Eidem Foto: Privat

Globale matsystemer

Seniorforsker Anne Margrethe Brigham

Anne Margrethe Brigham har bred erfaring innen globalisering og eksport av jordbruksvarer og konsekvensene dette har for matsikkerhet.

Mobil: +47 930 33 539
E-post: maggi.brigham@ruralis.no

Anne Margrethe "Maggi" Brigham Foto: Ruralis

Anne Margrethe “Maggi” Brigham Foto: Ruralis