Agurk på Potetpakkeriet på Frosta
Foto: Odd Roger K. Langørgen

Verdikjeden for mat

Verdikjeden for mat

Landbruk og verdikjeden for mat er et sentralt forskningstema. I en serie prosjekter har Bygdeforskning tatt for seg strukturelle og institusjonelle utviklingstrekk både i primærnæringene og den øvrige verdikjeden for mat. For primærnæringene har de strukturelle utviklingstrekkene og samspillet mellom teknologisk utvikling og sosiale praksiser stått sentralt. For verdikjedene har sentrale forskningstema vært knyttet til makt, samstyring (governance) og samarbeid.

Vi studerer økologiske verdikjeder for mat for å finne ut hva som skal til for å få disse til å vokse og fortsatt ivareta kvalitet og høy pris på produktene. Her inngår vekststrategier og forretningsmodeller for bærekraftig vekst. Mer spesifikt har vi studert samarbeid mellom kvalitetsbasert og konvensjonell aktør, og hvordan det har bidratt til å styrke identiteten til den kvalitetsbaserte aktøren.

Vi har også ammenlignet konvensjonelle og kvalitetsbaserte verdikjeder for kjøtt med hensyn til samarbeid og relasjonsbygging kontra konkurranse mellom aktørene i de ulike verdikjedene. Videre studerer vi eksport av norske landbruksprodukter der vi følger produktene gjennom verdikjeden for å finne hvilke utfordringer de møter på veien til eksportmarkedet. Vi sammenligner store med små aktører og ulike landbruksprodukter til eksportmarkedet.