RURALIS – frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, EU, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. RURALIS har et nasjonalt ansvar for å ta vare på og utvikle en grunnleggende forskningskompetanse innen tverrfaglige ruralstudier.

Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Ressursforvaltning

En forsvarlig forvaltning av naturressurser krever utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap. Dette forskningsområdet omhandler prosesser knyttet til bruk, vern…

Les mer

Kommune og region - samhandling bygd og by

Kommunen og det regionale er rammen for mange av våre prosjekter. Bygdeutvikling og utviklingen mellom sentrum og periferi er sammen…

Les mer