RURALIS – frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser

Virksomheten er basert på forskningsoppdrag finansiert av blant andre Norges forskningsråd, EU, offentlige etater, organisasjoner og næringsliv. RURALIS har et nasjonalt ansvar for å ta vare på og utvikle en grunnleggende forskningskompetanse innen tverrfaglige ruralstudier.

Den faglige virksomheten er organisert i fire fagområder:

Ressursforvaltning

En forsvarlig forvaltning av naturressurser krever utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap. Dette forskningsområdet omhandler prosesser knyttet til bruk, vern…

Les mer