Samenes nasjonaldag

Mange nye og tradisjonelle aktiviteter konkurrerer om plass og tilgang til naturressursene – både til lands og til vanns. Hyttebygging, veibygging, vindkraft og det moderne friluftslivet og reiselivet, og også ulike former for vern, legger press på tradisjonelle næringer. Samisk…

Les mer