Dette prosjektet skal utvikle et støtteverktøy for politiske beslutninger i norsk landbrukspolitikk.

Dette verktøyet, kalt Agri-Impact, kan brukes av beslutningstakere til å forstå hvordan deres politiske beslutninger har betydning for flere påvirkningskategorier; for eksempel tilgjengelighet på vann, matsikkerhet og klimaendringer. I hovedsak er dette en operasjonalisering av Ruralis sin kompetanse på en måte som er lett tilgjengelig for beslutningstakere. Dette interaktive verktøyet vil gjøre det mulig for en beslutningstaker å forstå hvordan en politisk beslutning påvirker et felt eller et område via både direkte og indirekte relasjoner og virkninger. Når en politiker for eksempel tar en beslutning om å redusere klimautslippene i jordbruket, hvordan påvirker dette matsikkerhet i en tid med økende risiko for tørke? Verktøyet gjør det mulig for beslutningstakerne å forstå komplekse systemrelasjoner på en enkel måte i et brukergrensesnitt utviklet for optimalt brukerengasjement. Dette er ikke bare et støtteverktøy for beslutningstakere, men også et verktøy som kan brukes til å håndtere mange typer forskningsspørsmål og kan brukes i mange forskjellige prosjekter i Ruralis. I tillegg kan andre institutter /universiteter bruke dette i sine forskningsprosjekter, noe som gjør Ruralis til en attraktiv prosjektpartner.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.