Agropro. Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

Agropro er et stort tverrvitenskapelig forskningsprosjekt som skal se på ulike faktorers betydning for mulighetene til økt norsk matproduksjon i landbruket. Bygdeforsknings arbeidspakke skal (1) utforske hvordan sosiale forhold, organisering, kulturelt baserte holdninger og mål, samt eksisterende landbrukspraksis påvirker bøndenes produksjonsstrategier, og (2) studere hvordan økt produksjon er lagt til rette for eller begrenset av det juridiske rammeverket og den strukturelle organiseringen av norsk landbruk, samt å utforske hva som kan gjøres for å fjerne hindringer eller forbedre muligheter.

 

Bygdeforskning skal analysere sosiokulturelle og strukturelle faktorer med utgangspunkt i gårds og husholdsnivået. Det benyttes flere datakilder:

For det første benytter vi undersøkelsen “Trender i norsk landbruk (2002 – 2014)”. Nye relevante spørsmål om agronomisk praksis er utviklet i samarbeid med partnere fra NMBU og NIBIO. Statistiske data blir analysert ved hjelp av ulike multivariate metoder.

For det andre gjennomføres en kvalitativ undersøkelse basert på besøk og dybdeintervjuer med bønder og deres familier i utvalgte regioner og driftsformer. Der legges det vekt på å undersøke det sosiokulturelle grunnlaget for produksjonsvalg og jordbrukspraksis i større dybde. Det gjennomføres også fokusgruppeintervjuer med de samme bøndene.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/04/2013 - 31/03/2017

Prosjektnr

6297

Samarbeidspartnere

NIBIO, NMBU, Norsk Landbruksrådgiving

Finansiering

Norges forskningsråd

Nyheter

Kornet, krigen og vår matsikkerhet

Krig avler matmangel, matmangel avler krig. Men det er mer komplisert enn som så. I dag er det…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.