Agropro er et stort tverrvitenskapelig forskningsprosjekt som skal se på ulike faktorers betydning for mulighetene til økt norsk matproduksjon i landbruket. Bygdeforsknings arbeidspakke skal (1) utforske hvordan sosiale forhold, organisering, kulturelt baserte holdninger og mål, samt eksisterende landbrukspraksis påvirker bøndenes produksjonsstrategier, og (2) studere hvordan økt produksjon er lagt til rette for eller begrenset av det juridiske rammeverket og den strukturelle organiseringen av norsk landbruk, samt å utforske hva som kan gjøres for å fjerne hindringer eller forbedre muligheter.

 

Bygdeforskning skal analysere sosiokulturelle og strukturelle faktorer med utgangspunkt i gårds og husholdsnivået. Det benyttes flere datakilder:

For det første benytter vi undersøkelsen “Trender i norsk landbruk (2002 – 2014)”. Nye relevante spørsmål om agronomisk praksis er utviklet i samarbeid med partnere fra NMBU og NIBIO. Statistiske data blir analysert ved hjelp av ulike multivariate metoder.

For det andre gjennomføres en kvalitativ undersøkelse basert på besøk og dybdeintervjuer med bønder og deres familier i utvalgte regioner og driftsformer. Der legges det vekt på å undersøke det sosiokulturelle grunnlaget for produksjonsvalg og jordbrukspraksis i større dybde. Det gjennomføres også fokusgruppeintervjuer med de samme bøndene.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.