Ansatte

Ansatte / Forskere / Renate Marie Butli Hårstad

Renate Marie Butli Hårstad

Stipendiat/forsker - Master i statsvitenskap

Renate Marie Butli Hårstad har master i statsvitenskap fra NTNU og har vært ansatt som forsker ved Ruralis siden 2015. Hårstad er nå Phd-stipendiat på prosjektet GoodAnimal med tematikken dyrevelferd og bærekraftig norsk matproduksjon. Gjennom arbeidet med mastergraden var hun tilknyttet prosjektet «AGROPRO – Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter», og har jobbet med landbrukspolitikk i Norge og EU, særlig i lys av klimaendringer og målet om økt bærekraftig matproduksjon. Hårstad arbeider med både kvalitativ og kvantitativ metode, statistiske analyser (STATA), intervju, spørreundersøkelser, observasjonsstudier og forskningsformidling. Tematisk har hun vært involvert i prosjekter om landbrukspolitikk, dyrevelferd, rådgivning- og kunnskapssystemer i landbruket, bygdeutvikling, tilflytting, kulturlandskap, teknologi og endringsprosesser i landbruket.