Forskere

Renate Marie Butli Hårstad

Forsker III - Master i statsvitenskap

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Renate Marie Butli Hårstad har master i statsvitenskap fra NTNU og har vært ansatt som forsker ved Ruralis siden 2015. Gjennom arbeidet med mastergraden var hun tilknyttet prosjektet «AGROPRO – Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter», og har jobbet med landbrukspolitikk i Norge og EU, særlig i lys av klimaendringer og målet om økt bærekraftig matproduksjon. I tillegg har hun vært involvert i prosjekter med temaer som rådgivning- og kunnskapssystemer i landbruket, bygdeutvikling, tilflytting, kulturlandskap, teknologi og endringsprosesser i landbruket.