Ansatte

Ansatte / Forskere / Anne Margrethe (Maggi) Brigham (sluttet november 2023)

Anne Margrethe (Maggi) Brigham (sluttet november 2023)

Seniorforsker - Dr. polit.

Anne Margrethe (Maggi) Brigham har doktorgrad i Statsvitenskap fra NTNU. Doktoravhandlingen er en tverrfaglig studie innen statsvitenskap og samfunnsøkonomi som handler om sammenhengen mellom jordbruksstruktur, jordbruksutvikling og matsikkerhet i lavinntektsland, og hvordan dette påvirkes av interessekonflikter og synergieffekter mellom by og land. I tillegg har hun Bachelorgrad i bedriftsøkonomi.

Brigham har forskningserfaring fra både akademia, oppdragsforskning og frivillige organisasjoner. Hennes forskningsområder omfatter:

  1. Sammenhengen mellom jordbruksstruktur og under- og feil ernæring,
  2. Ernæring/helse og verdikjeden for lokalprodusert mat i lavinntektsland;
  3. Globalisering og eksport av jordbruksvarer (inkludert råvarer til bioenergi) fra lavinntektsland, og de konsekvenser dette har for matsikkerhet;
  4. Helsetjenesteforskning i Norge og internasjonalt (Kina), herunder kvalitet på, og tilgjengelighet til, helsetjenester;
  5. Mental helse og selvmord blant bønder i Norge og India, og
  6. Evalueringer.

Brigham har erfaring i å lede tverrfaglige og internasjonale team fra sin tid som landøkonom og diplomat ved den norske ambassaden i Bangladesh, fra «event planning» i USA, og som fasilitator for kurset «Eksperter i Team» ved NTNU.