ProRefine: Bioraffinerte engbelgvekster som lokalprodusert proteinfôr til enmaga dyr og fiberrikt fôr til drøvtyggere i økologisk produksjon

Hovedformålet med ProRefine-prosjektet er å få kunnskap som bidrar til å kunne utvikle verdikjeder basert på fraksjonering av engbelgvekster i økologisk husdyrproduksjon og som kan tilpasses lokale forhold.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Ny kunnskap om fôrproduksjon, prosessering og fôring vil bli utviklet og de økonomiske og miljømessige konsekvensene analysert. Videre vil bøndenes holdninger til selvforsyning og forandring til mer samarbeid i mer bærekraftige verdikjeder bli studert. Dette vil bli gjort ved hjelp av feltforsøk, planteproduksjonsmodellering, fôringsforsøk og bærekraftsanalyse, og prosjektet er et samarbeid mellom partnere fra fem europeiske land og Tyrkia. Den nye kunnskapen kan hjelpe den økologiske landbrukssektoren til å redusere mengden importerte fôrvarer ved økt utnyttelse av regionale biologiske ressurser gjennom nye teknologiske løsninger og forbedret samarbeid mellom bønder.

Poster ProRefine

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/05/2018 - 01/03/2021

Samarbeidspartnere

Norwegian Institute of Bioeconomy Research, Department for Grassland and Livestock (NIBIO)

Institute for Rural and Regional Research (RURALIS), Norway

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Research for Northern Sweden (SLU)

Arhus University, Department of Animal Science and Department of Engineering (AU), Denmark

French National Institute for Agricultural Research (INRA)

TRUST’ING, Industry partner, France

Catholic University of the Holy Heart, Institute of Zootechnics, Faculty of Agriculture, Food and Environment Science (UCATT), Italy

International Agricultural Research and Training Center (IARTC), Turkey

 

Finansiering

EU cofounded transnational research call. CORE Organic Cofound. ERA-net og Norsk Forskningsråd

Nyheter

Illustrasjonsbilde fra Snillfjord. Foto: Odd Roger Langøren.

Nytt prosjekt: Kortreist fôr for redusert import

ProRefine skal studere engbelgvekster i økologisk husdyrhold, for å se om disse kan brukes til å utvikle lokale…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.