Illustrasjonsbilde fra Snillfjord. Foto: Odd Roger Langøren.
Illustrasjonsbilde fra Snillfjord. Foto: Odd Roger Langøren.

Nytt prosjekt: Kortreist fôr for redusert import

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal se på hvordan engbelgvekster kan utnyttes av enmagede dyr, og slik redusere behovet for fôrimport.

ProRefine skal studere engbelgvekster i økologisk husdyrhold, for å se om disse kan brukes til å utvikle lokale verdikjeder for fôr.

– I dag er det stort sett bare flermagede dyr som spiser engbelgvekster, som storfe, sau og geiter. Målet er å utvikle metoder for å skille ut engbelgvekster, slik at også enmagende dyr, som gris og fjørfe, kan få mer fôr basert på norske grasressurser, forteller Brit Logstein, som er forsker ved Ruralis.

Engbelgvekster, som rød- og hvitkløver, er erteblomstplanter som kan dyrkes i kultureng sammen med gress

– Lokal utnyttelse av fôrvarer kan hjelpe det økologiske landbruket med å redusere mengden importerte fôrvarer i Europa. Ruralis skal se på hvordan man kan utvikle lokale verdikjeder, og hva bonden tenker om dette, forklarer Logstein.

Må ha med bøndene

Som en del av prosjektet skal forskerne se på bøndenes holdninger til selvforsyning, og hvilke forhold de oppfatter å fremme og hemme utviklingen av nye fôrløsninger. Økologiske melkebønder og økologiske svineprodusenter skal studeres i prosjektet.

– Utvikling av verdikjeder basert på lokale fôrressurser må gi økonomiske og miljømessige fordeler, men en eventuell videre satsing på bedre utnyttelse av lokale fôrressurser krever at også at landbruket og samfunnet støtter opp om en slik utvikling, sier Logstein.

I tillegg til å gjennomføre intervju med bønder, skal prosjektet gjennomføre feltforsøk, planteproduksjonsmodellering, fôringsforsøk og bærekraftsanalyse, og det med partnere fra seks europeiske land.

Internasjonalt samarbeid

I dag er det stort sett bare drøvtyggere som spiser engbelgvekster.

– Også enmagede dyr, som svin og fjærfe, kan utnytte engbelgvekster dersom fôret sorteres mellom lett- og tungtfordøyelige deler av plantene, forteller Logstein, og sier at de tekniske aspektene rundt å separere disse delene av plantene er en viktig del av forskningsprosjektet.

ProRefine er et samarbeid mellom Ruralis, Nibio, Sveriges landbruksuniversitet (Sverige), Universitetet i Århus (Danmark), INRA (Frankrike), TRUST’ING (Frankrike), Catholic University of the Holy Heart (Italia) og IARTC (Tyrkia), med Nibio som prosjektleder.