Budsjettstøtte og oppnåelse av politiske mål for landbruket

Det er lite som er gjort for å utrede i hvilken grad budsjettstøtten til landbruket bidrar til å nå de landbrukspolitiske målene den er satt til å nå. Dette er kjernen for denne utredningen.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Melding til Stortinget nr. 9 (2011-2012) “Velkommen til bords” fra Landbruks- og matdepartementet angir fire hovedmål i dagens landbrukspolitikk: Matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping, og bærekraftig landbruk. Målstrukturen i landbrukspolitikken er kompleks, men Regjeringen har gjennom Sundvold-erklæringen prioritert at “Hoverformålet med landbrukspolitikken skal være en kostnadseffektiv matproduksjon. Regjeringen vil derfor innrette de statlige overføringene slik at de bidrar til økt produksjon”. Det er lite som er gjort for å utrede i hvilken grad budsjettstøtten til landbruket bidrar til å nå de landbrukspolitiske målene den er satt til å nå. Dette er kjernen for denne utredningen.

Det legges opp til følgende oppgaver:

1) Analysere bruk av budsjettstøtte fordelt på geografi, produksjoner og bruksstørrelser.

2) Bønders oppfatninger av og tilpasninger til landbrukspolitiske mål, basert på data fra undersøkelsen Trender i norsk landbruk.

3) Landbrukspolitikk i en bredere sosioøkonomisk kontekst: Aggregert på kommune og regionnivå settes sammen data basert på a) del av budsjettmidler (se punkt 1) og b) sosioøkonomiske og politiske data fra NSDs kommunedatabase.

4) Samlet analyse av hvordan budsjettstøtten bidrar til oppfylling av politiske mål. Videre vil en viktig del av denne oppgaven være å drøfte tiltak som kan forbedre effekten av budsjettstøtten.

Prosjektleder er Jostein Vik.

Nyheter

Utviklingsmidlene i landbruket virker

Det viser en studie av Henrik Eli Almaas, som undersøker om BU-midlene virker etter sin hensikt, og hva…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.