Ansatte

Ansatte / Forskere / Henrik Eli Almaas (sluttet februar 2020)

Henrik Eli Almaas (sluttet februar 2020)

Forskningsassistent - Master

Henrik Eli Almaas har master i statsvitenskap fra NTNU, og har vært ansatt ved RURALIS siden Juni 2017. Som forskningsassistent jobber han med datainnsamling og databehandling med statistikk som spesialfelt. Gjennom arbeidet med masteroppgaven var han tilknyttet prosjektet Budsjettstøtte og oppnåelse av politiske mål i landbruket med hovedfokus på de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene. Henrik har i senere tid vært involvert i prosjekter tilknyttet småbruks bidrag til ernæring og matsikkerhet, samt utfordringer og muligheter innen produksjon og innovasjon i landbaserte verdikjeder i ulike regioner av Norge.