Dyretragedier – forprosjekt

Hovedmålsetningen med forprosjektet er å gi en samfunnsvitenskapelig basert begynnende redegjørelse for hva som leder til dyretragedier i landbruket. Prosjektet skal munne ut i mer nyanserte og utdypende problemstillinger på temaet dyretragedier i landbruket. Videre skal det innhentes erfaringer fra bønder som selv har/har hatt dyrevanskjøtsel eller nesten-vanskjøtsel, til disse bøndenes nære sosiale og landbruksfaglige nettverk.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

01/01/2009 - 31/12/2009

Prosjektnr

6233.00

Finansiering

Forskningsmidlene over jordbruksavtalen og Fondet for forskningsavgift p� landbruksprodukter

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.