Hovedmålsetningen med forprosjektet er å gi en samfunnsvitenskapelig basert begynnende redegjørelse for hva som leder til dyretragedier i landbruket. Prosjektet skal munne ut i mer nyanserte og utdypende problemstillinger på temaet dyretragedier i landbruket. Videre skal det innhentes erfaringer fra bønder som selv har/har hatt dyrevanskjøtsel eller nesten-vanskjøtsel, til disse bøndenes nære sosiale og landbruksfaglige nettverk.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.