Endringsstudier i Snøhettaområdet 2014-2017: Villrein, ferdsel og forvaltning

Snøhetta
Snøhetta Foto: Kjetil Kjensmo

Hovedmålsettingen er å undersøke endringer i arealbruk og trekk for villrein, sett i sammenheng med utvikling av ferdsel og lokalsamfunn i Snøhettaområdet der fokus rettes mot Hjerkinnplatået og med tilgrensende arealer. Videre vil prosjektet vurdere økologiske og samfunns- og bruksmessige effekter av avbøtende tiltak.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

16/06/2014 - 16/06/2017

Prosjektnr

6432

Samarbeidspartnere

NINA – Norsk institutt for naturforskning

Finansiering

En rekke forvaltningsaktører og brukere i tilknyttet Dovrefjell

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.