Hovedmålsettingen er å undersøke endringer i arealbruk og trekk for villrein, sett i sammenheng med utvikling av ferdsel og lokalsamfunn i Snøhettaområdet der fokus rettes mot Hjerkinnplatået og med tilgrensende arealer. Videre vil prosjektet vurdere økologiske og samfunns- og bruksmessige effekter av avbøtende tiltak.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.