Bygdeforskning fått i oppdrag å gjennomføre en følgeevaluering av interkommunalt samarbeid i Værnesregionen. Det er samarbeidet etter modellen «Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd» som skal evalueres. Denne samarbeidsmodellen er benyttet på områdene barnevern, legevakt, og heles og omsorg. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med Nordlandsforskning og Sentio research og Stjørdal kommune ved Værnesregionen er oppdragsgiver for prosjektet. Sentrale temaer for evalueringen er politisk styring og demokratisk forankring, kvaliteten på tjenestene i et brukerperspektiv, administrativ og faglig styring, samt gevinstrealisering og læring. Utredning av suksesskriterier og hvilke erfaringer som kan overføres til andre regioner er en viktig del av oppdraget. Prosjektet skal levere tre delrapporter underveis i evalueringen og sluttrapport per 1. april 2015.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.