Hovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre forståelse for hvordan forbrukerne betrakter sammenhengen mellom pris og kvalitet på matområdet. Med bakgrunn i resultater fra flere surveyundersøkelser kan det synes som om forbrukerne i liten grad ser pris og kvalitet i sammenheng. Ved en helhetlig analyse, bygd på et felles datasett, er formålet å utdype forbrukernes oppfatning av sammenhengen mellom pris og kvalitet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.