Forbrukeroppfatninger om sammenhengen mellom pris og kvalitet på matområdet

Hovedformålet med dette prosjektet er å få en bedre forståelse for hvordan forbrukerne betrakter sammenhengen mellom pris og kvalitet på matområdet. Med bakgrunn i resultater fra flere surveyundersøkelser kan det synes som om forbrukerne i liten grad ser pris og kvalitet i sammenheng. Ved en helhetlig analyse, bygd på et felles datasett, er formålet å utdype forbrukernes oppfatning av sammenhengen mellom pris og kvalitet.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2000 - 31/12/2004

Prosjektnr

6110.00

Finansiering

Norges forskningsråd, Bioproduksjon og foredling/Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.