Froan- scenarier – Bruk av scenarier som verktøy for dialog, næringsutvikling og forvaltning i verna kystområder

Hovedmålet med ”Froan-scenarier”-prosjektet er å undersøke hvilket potensial bruk av tverrfaglige scenarier har for å skape en arena for dialog og konfliktløsning i omstridte kystområder. Prosjektet vil dermed ha relevans både for det nasjonale og det internasjonale kystsoneforvaltningsfeltet, så vel som for interesseaktører i kystsonen. Prosjektet skal utvikle scenarier, dvs alternative utviklingsbilder, for studieområdet øygruppa Froan på Trøndelagskysten. Froan utgjør Norges største marine verneområde, samtidig som det er en politisk målsetting å beholde bosettingen i øygruppa. Sammen med berørte parter skal vi diskutere og ”bygge” alternative scenarier, og analysere konsekvenser av disse ulike scenariene for lokalsamfunnet, for næringsutvikling og for de økologiske og landskapsmessige konsekvensene over og under vann. Arbeidet er tverrvitenskapelig, der økologer og samfunnsvitere samarbeider. Målet er at resultatene fra prosjektet vil bidra til en bærekraftig utvikling, der scenariene skal bidra til å belyse om, i hvilken grad og hvordan ny næringsutvikling, moderne havbruk og tradisjonelle primærnæringer (kystfiske og landbruk) kan forenes med verneformålene i et slikt omstridt kystområde.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2007 - 31/12/2009

Prosjektnr

6205.00

Samarbeidspartnere

NIVA – Norsk institutt for vannforskning, Norsk institutt for skog og landskap, Swiss Federal Research Institute, WSL, Göteborg universitet, Nordlandsforskning

Finansiering

Norges forskningsråd, Med finansiering fra Frøya kommune, Frøya Nye Næringsforening, Trøndelag fiskeoppdretterlag, SalMar og Fiskarlaget i Midt-Norge.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.