KARBONMAT: Utforming av bærekraftige forretningsmodell-konsepter for karbonbinding i jord for å omstille det norske matsystemet

Verden står overfor komplekse bærekraftsutfordringer som krever umiddelbar oppmerksomhet.

farmer holding green plant in hands
farmer holding green plant in hands

Omstilling av matsystemer kan tilby en av nøkkelløsningene. Jord er grunnlaget for matproduksjonen vår. Dette gjør det nødvendig å sette det i sentrum for bærekraftige omstillinger av matsystemer. For å oppnå en mer bærekraftig primærproduksjon er det behov for å ta i bruk jordforvaltningspraksis som forbedrer helse og produktivitet. Å binde mer karbon i jord ser ut til å være en svært lovende jordbearbeidingspraksis, siden det har vist seg å ha flere fordeler på jordproduktiviteten.

Til tross for forekomsten av flere bærekraftige jordbearbeidingspraksiser som øker karbon i jordsmonn, forblir deres anvendelse lav i Norge og andre steder. En av grunnene er høye kostnader for bønder ved implementeringen av disse. Politiske tilnærminger for å overvinne økonomiske barrierer som for eksempel subsidier, tilskudd og skatteinsentiver har hatt begrenset suksess.

Derfor er det et sterkt behov for en ny innovativ måte for å sikre at bøndene får betalt for innsatsen. I KARBONMAT argumenterer vi for at dette kan gjøres gjennom utvikling av bærekraftige forretningsmodell-konsepter for karbonbindende jordbearbeiding. I KARBONMAT vil vi gjøre dette ved å samarbeide tett med relevante aktører og ved å involvere et svært tverrfaglig forskningsteam fra både samfunns- og naturvitenskap. I samproduksjon med relevante aktører lager KARBONMAT konsepter for bærekraftige forretningsmodeller for karbonbindende jord i norsk landbruk. Kjernen i KARBONMAT-prosjektet er å identifisere måter å utnytte og maksimere dette potensialet, fremme sunn jord, fange klimagassutslipp, forbedre det biologiske mangfoldet og dermed transformere bærekraftpotensialet i primærproduksjonen.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/12/2023 - 30/11/2026

Prosjektnr

6676

Samarbeidspartnere

HVL, Grønt Fagsenter Buskerud, Tilburg University, University of Western Australia, Norges Vel, Stiftelsen Norsk Mat

Finansiering

Norges forskningsråd

Nyheter

Karbonmat teamet

Kick-off møte med Karbonmat-prosjektet i Trondheim

Målet for prosjektet er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som bidrar til sunn jord, fangst av klimagassutslipp, bedre biologisk…

Les mer
Kompostvending Buskerud Gård

“Carbon farming with a focus on soil carbon sequestration, the role of law”- Gjesteforelesning med Professor Dr. Jonathan Verschuuren

Møtelenke Microsoft Teams: Klikk her for å bli med i møtet Abstract I will introduce the current legal…

Les mer
Kompostvending Buskerud Gård

Nytt prosjekt: Ny jordbearbeiding binder mer karbon og gir bedre jordhelse

Skrevet av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef NINA for Ruralis. Verden står overfor store utfordringer knyttet til klima, natur og…

Les mer
Pløying av åker

I dag 5.12 feirer vi den internasjonale jorddagen

Karbonmat er et nytt forskningsprosjekt som Ruralis leder, og som er finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet starter opp nå…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.