Kommunalisering Pluss

1. januar 2004 fikk norske kommuner økt myndighet på landbruksområdet. Fra da av behandler de de fleste saker etter konsesjonsloven, jordloven og skogbruksloven og vedtar tildelinger av visse midler under Landbrukets Utviklingsfond. Målet med reformen er mer næringsutvikling og bolyst gjennom mer lokalt tilpassede beslutninger og at landbruk i større grad settes på det kommunale sakskartet og sees i sammenheng med andre samfunnsoppgaver. I forskningsprosjektet Kommunalisering Pluss studerer vi løpende følgene av reformen i nær kontakt med politikere, næringsrepresentanter og landbruksfaglig ansatte i utvalgte kommuner, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.. Vi legger vekt på læring i lys av reformen gjennom å utvikle konseptet læringsverksted.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2004 - 31/12/2007

Prosjektnr

6171.00

Samarbeidspartnere

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling

Finansiering

Landbruks- og matdepartementet, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, deltakende kommuner, samt egenfinansiering

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.