Det strategiske programmet “Mat, kultur og reiseliv” er et fireårig program (2007-2010) finansiert av Norges forskningsråd. Hovedmålet for programmet er å utvikle en kunnskaps- og kompetansebase om kulturbasert reiseliv og lokal matproduksjon. Denne kan danne grunnlag for rural og regional utvikling. Det gjennomføres flere underprosjekter som belyser følgende: Status vedrørende omfang og struktur i næringsaktivitet knyttet til mat, kultur og reiseliv; hvordan turistproduktet, lokal mat og kultur konstrueres av turist og turistvert; hvordan turismens “rurale rom” og oppfatninger av ruralitet konstrueres og forstås; samarbeid og koordinering i feltet mat, kultur og reiseliv; organisering og innovasjon innen tema mat, kultur og reiseliv. Det legges opp til sammenlignende studier av “mat, kultur og reiseliv”-konsepter i Norge og Østerrike.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.