Mat, kultur og reiseliv

Det strategiske programmet “Mat, kultur og reiseliv” er et fireårig program (2007-2010) finansiert av Norges forskningsråd. Hovedmålet for programmet er å utvikle en kunnskaps- og kompetansebase om kulturbasert reiseliv og lokal matproduksjon. Denne kan danne grunnlag for rural og regional utvikling. Det gjennomføres flere underprosjekter som belyser følgende: Status vedrørende omfang og struktur i næringsaktivitet knyttet til mat, kultur og reiseliv; hvordan turistproduktet, lokal mat og kultur konstrueres av turist og turistvert; hvordan turismens “rurale rom” og oppfatninger av ruralitet konstrueres og forstås; samarbeid og koordinering i feltet mat, kultur og reiseliv; organisering og innovasjon innen tema mat, kultur og reiseliv. Det legges opp til sammenlignende studier av “mat, kultur og reiseliv”-konsepter i Norge og Østerrike.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2007 - 31/12/2013

Prosjektnr

6190.00

Samarbeidspartnere

Universitetet i Innsbruck, Universitetet i Salzburg, ETOUR Østersund, Roskilde Universitetssenter

Finansiering

Norges forskningsråd

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.