Økt arealkrav hos gris

Prosjektet tar for seg økonomiske effekter av å øke arealkravet i svinehold.

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

Konkret er det sett på hvordan økonomien på det enkelte bruk påvirkes dersom dagens arealkrav til purker, slaktegriser og smågriser økes med 50 prosent. Det økte arealkravet er oversatt til en reduksjon i besetningsstørrelsen med en tredel innenfor nåværende bygningsmasse og fjøsinnredning. De økonomiske virkningene er illustrert ved hjelp av to referansebruk med svinehold: Ett bruk med ensidig svinehold og ett bruk med kombinert kornproduksjon og svinehold. Referansebrukene benyttes av Budsjettnemnda for jordbruket i de årlige jordbruksforhandlingene.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/10/2021 - 30/11/2021

Prosjektnr

6638

Finansiering

Dyrevernalliansen

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.