Reindrift og kommodifisering av utmarka i sørsamiske områder – hvordan etablerte rettigheter og praksiser blir utfordret

Hovedmålet for forskningsprosjektet er å analysere hvordan endret bruk av utmarka i sørsamiske områder utfordrer etablerte eiendomspraksiser blant reineiere, gårdbrukere/grunneiere og myndigheter, og hvordan disse utfordringene påvirker videre arealbruk og arealbrukskonflikter. Utgangspunktet er å analysere utfordringene og konfliktene knyttet til reindriftsnæringa i Midt-Norge i forhold til strukturelle endringer og endrede rammebetingelser for landbruksnæringene som helhet. Midt-Norge har betydelige områder med reindrift, og problematikken rundt press på utmarksressursene i de sørsamiske områdene har økt de seinere åra. Prosjektet vil konsentrere seg om områder der utfordringene og arealkonfliktene i hovedsak er knyttet til næringsutvikling i utmark i form av hytteutbygging, utmarksturisme og annen rekreasjonsrelatert ferdsel. Videre er et mål å sammenligne og analysere hvilke implikasjoner forståelsen av samfunnsoppdraget til reindriftsnæringa og jordbruket, gitt i henholdsvis reindriftsavtalen og jordbruksavtalen, har for politikk, praksis og forvaltning i utmarka. For å analysere disse problemstillinger på et overordnet og prinsipielt nivå vil vi sammenligne utfordringene man står overfor i de sørsamiske områdene med de utfordringene man står overfor i deler at Skottland der crofting (husmanns/leilendingssystem) fortsatt er praktisert og den gæliske kulturen står sterkt. Dette vil kaste lys over konflikter og utfordringer relatert til motsetninger mellom “etniske” og “rurale” tolkninger og praksiser i forhold til politiske og normative endringer i et i økende grad neoliberalt samfunn.

Nyheter

Reindriftsnæringa tåler ikke flere inngrep Foto Leif Arne Jåma

Samenes nasjonaldag

Tekst av Bjørg Bruset Den ferske boka «Antropological Perspectives on Environmental Communication» handler om at hvordan vi kommuniserer…

Les mer
Sami_flag

Gratulerer med samefolkets dag! Lihkku beivviin!

Stiene til det samiske og Ruralis krysser rett som det er. Reindrifta, den mest tradisjonelle samiske næringsveien, og…

Les mer
Sami_flag

Gratulerer med samefolkets dag!

Stiene til det samiske og Ruralis krysser rett som det er. Reindrifta, den mest tradisjonelle samiske næringsveien, og…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.