Rekruttering til landbruket

Hva blir konsekvensene for landbruket dersom mange dyktige og dynamiske brukere forlater næringa og kunnskapsrike og kreative ungdommer velger andre yrker? I dette forskningsprosjektet settes søkelys på rekrutteringen til landbruket og hva som påvirker denne. Teoretisk baserer vi oss på et relasjonelt perspektiv; rekruttering handler ikke om hva bønder er i seg selv, men om de prosessene som skaper bønder og som former det som vi til enhver tid forbinder med begrepet landbruk. I særlig grad vil vi fokusere på vekselvirkningene mellom politiske, institusjonelle og økonomiske rammebetingelser, landbruksbefolkningens individuelle valg (herunder hel- og deltidsstrategier) og rekruttering. Dette innebærer at rekruttene må tilpasse seg landbruket, men landbruket må også tilpasse seg rekruttene. Det empiriske grunnlaget vil være en kombinasjon av kvantitative og kvalitative data. I en viss utstrekning vil vi søke å utnytte eksisterende datasett, bl.a. levekårsundersøkelsene i landbruket fra 1995 og 2002. Kvalitative data vil bli skaffet til veien via dokumenter, samt gjennom intervjuer med landbrukshushold og med sentrale aktører.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.