Rekruttering til landbruket

Hva blir konsekvensene for landbruket dersom mange dyktige og dynamiske brukere forlater næringa og kunnskapsrike og kreative ungdommer velger andre yrker? I dette forskningsprosjektet settes søkelys på rekrutteringen til landbruket og hva som påvirker denne. Teoretisk baserer vi oss på et relasjonelt perspektiv; rekruttering handler ikke om hva bønder er i seg selv, men om de prosessene som skaper bønder og som former det som vi til enhver tid forbinder med begrepet landbruk. I særlig grad vil vi fokusere på vekselvirkningene mellom politiske, institusjonelle og økonomiske rammebetingelser, landbruksbefolkningens individuelle valg (herunder hel- og deltidsstrategier) og rekruttering. Dette innebærer at rekruttene må tilpasse seg landbruket, men landbruket må også tilpasse seg rekruttene. Det empiriske grunnlaget vil være en kombinasjon av kvantitative og kvalitative data. I en viss utstrekning vil vi søke å utnytte eksisterende datasett, bl.a. levekårsundersøkelsene i landbruket fra 1995 og 2002. Kvalitative data vil bli skaffet til veien via dokumenter, samt gjennom intervjuer med landbrukshushold og med sentrale aktører.

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.