Ulykker i landbruket

Våronn
Våronn Foto: Odd Roger K. Langørgen

Til tross for at kun tre prosent av norske arbeidstakere er sysselsatt i landbruket, står sektoren for 20-30 prosent av alle dødsulykker i arbeidslivet. Vi mangler kunnskap om årsaker til ulykker i norsk landbruk, og i tillegg har vi heller ikke noen god oversikt over antall ulykker. I dette prosjektet vil vi studere ulike problemstillinger knyttet til helseutfordringer hos bønder, holdninger til helse og sikkerhet, samt faktorer som påvirker disse holdningene og risikoen for arbeidsrelaterte skader. En del av prosjektet er derfor å framskaffe bedre oversikt over helseutfordringer, ulykker og arbeidsrelaterte skader i norsk landbruk. Studien tar utgangspunkt i bonden selv, men med vektlegging av at bønder inngår i en større helhet, bestående av familie, naboer, innleid arbeidskraft etc. Studien omfatter både jordbruk, skogbruk og hagebruk. «Ulykker i landbruket» er et anvendt forskningsprosjekt, og det legges stor vekt på å omsette kunnskapen til konkrete forslag til tiltak som vil bidra til å redusere antall ulykker i norsk landbruk. Prosjektet har en referansegruppe som består av leder Inger Johanne Sikkeland (Norges Bondelag), Olaf Godli (Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Tom Roterud (Matmerk), Guro Bolstad (Landbruks- og matdepartementet), Anne Marie Heiberg (Landbrukets HMS-tjeneste) og Stig Winge (Direktoratet for arbeidstilsynet). Hans Huseby (HMS-kampanjen) er observatør i referansegruppen. Gro Follo er prosjektleder.

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/01/2011 - 31/12/2015

Prosjektnr

6263.00

Samarbeidspartnere

IRIS, Avdeling for arbeidsmedisin, St. Olavs Hospital, Department of Work Science, Business Economics and Environmental Psychology, Swedish University of Agricultural Sciences, Working medical clinic at the Region Hospital in Herning, and Department of En

Finansiering

Norges forskningsråd og Forskningsmidler over jordbruksavtalen

Nyheter

Illustrasjonsfoto til "Ulykker i landbruket"

Faglig snakka: Jordbruk og reindrift har et høyt antall ulykker

Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger. Innenfor norsk jordbruk og reindrift, er uoppmerksomhet, «skulle bare» og…

Les mer
Brit Logstein

Brit Logstein disputerer 10. januar 2020

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet: Professor Peter Lundqvist, Sveriges Lantbruksuniversitet Professor Fan Yang Wallentin, Uppsala Universitet…

Les mer
HMS Illustrasjonsfoto til "Ulykker i landbruket"

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder

HMS-kursets mål er å gi deltakende bønder grunnleggende systemforståelse av og kunnskap om praktisk HMS-arbeid, og å øke…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.