Til tross for at kun tre prosent av norske arbeidstakere er sysselsatt i landbruket, står sektoren for 20-30 prosent av alle dødsulykker i arbeidslivet. Vi mangler kunnskap om årsaker til ulykker i norsk landbruk, og i tillegg har vi heller ikke noen god oversikt over antall ulykker. I dette prosjektet vil vi studere ulike problemstillinger knyttet til helseutfordringer hos bønder, holdninger til helse og sikkerhet, samt faktorer som påvirker disse holdningene og risikoen for arbeidsrelaterte skader. En del av prosjektet er derfor å framskaffe bedre oversikt over helseutfordringer, ulykker og arbeidsrelaterte skader i norsk landbruk. Studien tar utgangspunkt i bonden selv, men med vektlegging av at bønder inngår i en større helhet, bestående av familie, naboer, innleid arbeidskraft etc. Studien omfatter både jordbruk, skogbruk og hagebruk. «Ulykker i landbruket» er et anvendt forskningsprosjekt, og det legges stor vekt på å omsette kunnskapen til konkrete forslag til tiltak som vil bidra til å redusere antall ulykker i norsk landbruk. Prosjektet har en referansegruppe som består av leder Inger Johanne Sikkeland (Norges Bondelag), Olaf Godli (Norsk Bonde- og Småbrukarlag), Tom Roterud (Matmerk), Guro Bolstad (Landbruks- og matdepartementet), Anne Marie Heiberg (Landbrukets HMS-tjeneste) og Stig Winge (Direktoratet for arbeidstilsynet). Hans Huseby (HMS-kampanjen) er observatør i referansegruppen. Gro Follo er prosjektleder.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.