Prosjektet ”Virker boplikten?” skal blant annet se på hvilke funksjoner boplikten egentlig har, og om den er et middel som fungerer i forhold til formålene. Boplikt i landbruket har flere formål, bl.a. bosetting og det å unngå ”fjerneie” av landbrukseiendommer. I null-konsesjonsområder er bosetting det eneste formålet. Boplikten er et forholdsvis sterkt inngrep overfor de som omfattes av den, og forskerne skal undersøke om den er fleksibel nok, og om den er tilstrekkelig tilpasset ulike behov. I de senere år har det vært to saker i EU som har ført til endringer i nasjonal boplikt i EU. Den siste saken var oppe i januar 2007, da EU-domstolen slo fast at Danmark praktiserte en boplikt på landbrukseiendommer i strid med EU-retten. Danske myndigheter ser ut til å løse dette med å endre reglene. Blant annet skal de gjøre boplikten upersonlig, og ikke personlig. Så langt ser det ikke ut til at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) vil foreta seg noe i forhold til de norske bopliktreglene. Det foregår imidlertid diskusjoner i Norge om boplikt er et hensiktsmessig virkemiddel, og det finnes både tilhengere og motstandere av boplikt. Prosjektet ”Virker boplikten?” er finansiert av Forskningsmidler over jordbruksavtalen, og vil pågå i perioden 1.8.2007 til 30.9.2008.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.