Hilde Bjørkhaug.
Hilde Bjørkhaug.

Ny bok: Transforming The Rural

Hilde Bjørkhaug har vært medredaktør og kapittelforfatter i boka Transforming the Rural.

I de siste tiårene har globalisering forvandlet bygdesamfunn og bygdeøkonomier over hele verden.

Mye har blitt skrevet av samfunnsforskere om aktører og strukturer som ligger til grunn for disse forandringene og effektene på bestemte sosiale grupper, organisasjoner og næringer. Mindre oppmerksomhet har blitt gitt til de spesifikke globale prosessene som er grunnleggende for nåtidige endringer i bygdene.

Transforming the Rural: Rural change and global processes gir en systematisk analyse av de viktigste globale prosessene som forvandler bygdene i denne første delen av det 21. århundre: Finansialisering, standardisering, forbruk og handel.

Gjennom detaljerte casestudier undersøker de ulike kapitelene i boken hvorfor disse prosessene er viktige, hvordan de fungerer i praksis, og utfordringene de reiser, og mulighetsrommene som oppstår.

Boken vil ha særlig relevans for forskere, studenter og beslutningstakere som er interessert i konsekvensene av globale prosesser for bygdene.