Ruiner fra mayaindianerne i Mexico.
Ruiner fra mayaindianerne i Mexico.

Får oppmerksomhet i topptidsskrift

Forskningsartikkelen som får oppmerksomhet, viser at jordforringelse fra intensivt jordbruk bidro til mayasivilisasjonens fall.

Erika Palmer bidro til tidsskriftsartikkelen, som nå er plukka opp av det verdenskjente tidsskiftet Nature. Forskerteamet Palmer var en del av,  studerte den latinamerikanske sivilisasjonens kollaps gjennom systemdynamikkanalyse. Forskerne har blant annet kombinert eksisterende data fra arkeologer, med matematiske modeller.

Erika Palmer

Erika Palmer

Befolkningsøkninga den i den gamle sivilisasjonen gjorde at det måtte produseres mer mat, som førte til at jordkvaliteten ble forringa. Forskerne er likevel klare på at komplekse samfunn kollapser av komplekse årsaker, og at det er flere faktorer som førte til kollapsen.

Palmer var med på prosjektet som stipendiat ved Universitetet i Bergen.