Kristiansund. Foto: Colorbox
Kristiansund. Foto: Colorbox

Nytt prosjekt: Kommunesammenslåing og demokrati

Med dagens kommunesammenslåinger som bakteppe, skal Ruralis se på allerede sammenslåtte kommuners demokratitiltak, politiske organisering og innbyggernes oppfatninger.

Ruralis skal undersøke den politiske organisering før og etter kommunesammenslåinger på 2000-tallet.

Vi skal undersøke hvilke endringer som har skjedd i politisk organisering, og hvordan dette har vært begrunnet. I tillegg skal vi undersøke ordninger for nærdemokrati og innbyggermedvirkning som benyttes i disse sju sammenslåtte kommunene:

 

  • Harstad (tidligere Harstad og Bjarkøy)
  • Bodø (tidligere Bodø og Skjærstad)
  • Inderøy (tidligere Inderøy og Mosvik)
  • Kristiansund (tidligere Kristiansund og Frei)
  • Aure (tidligere Aure og Tustna)
  • Re (tidligere Ramnes og Våle)
  • Vindafjord (tidligere Ølen og Vindafjord)

I fire av de sammenslåtte kommunene, Bodø kommune, Kristiansund kommune, Aure kommune (tidligere sammenslått med Tustna  og Vindafjord kommune, skal det gjennomføres en spørreundersøkelse blant innbyggerne. Undersøkelsen skal måle innbyggernes oppfatninger av dagens ordninger for innbyggermedvirkning, og den gjennomføres på en måte som gjør det mulig å analysere eventuelle forskjeller i opplevd innbyggermedvirkning på tvers av kommunegrensen som forsvant med kommunesammenslåingen.