Kommuner kvitter seg med boplikt

21 kommuner har skrotet boplikten.

– En omdiskutert ordning

– Det har vært omdiskutert i hvor stor grad boplikt på boligeiendom har virket, sier seniorforsker ved Institutt for rural- og regionforskning, Ruralis, Reidar Almås.
Målet med forskriften var å hindre at vanlige bolighus ble omgjort til fritidseiendommer. Brudd på boplikten kan føre til at eiendommen blir tvangssolgt.
– Det kan jo være at en del kommuner ser at boplikten ikke virker, eller at problemet med at vanlige bolighus brukt som fritidsboliger er mindre enn det har vært tidligere, sier Almås.