Finanskapitalens påvirkning på landbruket settes under lupen i den nye boken “The Financialization of Agri-Food Systems”.

Boken er redigert av Hilde Bjørkhaug fra Ruralis, samt André Magnan og Geoffrey Lawrence. For mange vil finansialisering være et nytt ord.

– Finansialisering er et begrep som både henviser til en utvikling hvor finanssektoren øker sin relative posisjon i forhold til resten av den økonomiske sektoren og at en større del av inntektene overføres til finanssektoren. Gjennom det siste tiåret har det vært en stor vekst i finansaktørenes interesse for å investere i mat- og landbruksbedrifter. Det er ikke noen hemmelighet at finanskapitalen får mer og mer å si for matproduksjonen i verden, forklarer Bjørkhaug.

Pengene skaper endringer i veiene maten vår har frem til kjøkkenet.

– Oppkjøpene kan være i alt fra jordbruksjord til videreforedlingsleddet. Målet med oppkjøpene er naturlignok å tjene penger, og en ting vi ser, er at det ofte er kortsiktighet som preger investeringene. Dette kan slå ut på mange måter, noe som gås i dybden på i boken, hinter Bjørkhaug.

Norsk jordbruk kjennetegnes av at gårdbrukeren eier jorden selv, som blant annet skyldes at konsesjonslovene gjør at de som skal eie gården må drive gården selv.

– Finansialisering er likevel relevant i Norge. Det er interesse for å investere i videreforedlingsbedriftene og i noen er store kapitaltunge aktører involvert. Reguleringer i andre land påvirker jo også hvor det er mulig å investere i matproduksjonen og hvor attraktivt det er. I boken er det eksempler på finansialisering i norsk næringsmiddelindustri, fra hvordan offentlig finanskapital i noen av Norges store fond (Oljefondet og Norfund) påvirker matproduksjon i andre land. I boken kan man lese om hvordan mat og landbruk finansialiseres, og se eksempler effekter av finanisalisering i matindustrien, i jord og skog og landbruk i ulike deler av Europa og verden, forteller Bjørkhaug.

I tillegg til Bjørkhaug, så har Jostein Brobakk og Reidar Almås fra Ruralis bidratt med kapittel til boken.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.