banner landbruk, skogbruk og havbruk
Collage: Ruralis

Nytt prosjekt: Verdikjedekartlegging

Sammen med SINTEF (prosjektleder) og Trøndelag Forskning og Utvikling skal RURALIS kartlegge hvilke synergieffekter som finnes og om bærekraftig verdiskaping kan økes gjennom innovasjon på tvers av verdikjedene for havbruks-, jordbruks- og skognæringen.

Prosjektet er initiert av NCE Aquatech, ARENA Skog og Bondelagene i Trøndelag. Det går i 2019 og finansieres av Trøndelag fylkeskommune og gjennom egeninnsats fra næringsaktørene.

Les mer om prosjektet i Fiskeribladet.